Menyoal Puasa Selain Puasa Wajib

Selain puasa wajib sepanjang Ramadhan, Rasulullah meng anjurkan bagi mereka yang mampu untuk mengerjakan puasa-puasa sunah, antara lain, puasa pada hari Senin dan Kamis, puasa pada hari-hari putih (ayyam al bidh), yaitu tanggal 13, 14, dan 15 Hijriah. Bagi seorang perempuan dan istri, apakah diperbolehkan untuk melakukan puasa secara terus-menerus, tanpa jeda atau sering dikenal dengan istilah puasa wishal serta puasa setahun penuh atau yang dinamakan puasa dhar? Yang dimaksud dengan wishal ialah berpuasa tiga hari secara berturut-turut tanpa berbuka. Mereka yang melakukan puasa tersebut menyambung waktu puasa mereka. Memang…

Selanjutnya